1# Bài giảng hướng dẫn sử dụng phần mền R trong Kinh tế lượng

 

Bài giảng kinh tế lượng Hay

Sách giáo trình về kinh tế lượng.

Tổng hợp tài liệu kinh tế lượng FTU

Tài liệu ôn kinh tế lượng NEU

Slide bài giảng và bài tập kinh tế lượng

 

 

 

Advertisements